About Us

Past Presidents

2078.09.22 - 2080.09.21

Mr. Prakash Bikram Basnet

2076.09.07 – 2078.09.22

Mr. Indra Khanal

2074.09.22 – 2076.09.06

Mr. Kiran Gautam

2072.10.23 - 2074 09.21

Mr. Uttam Sitaula

2070.08.29 - 2072.10.23

Mr. Dipak Bahadur Shahi

2068.05.30 - 2070.08.29

Mr. Hira Bahadur Khatri

2066.05.13 - 2068.05.30

Mr. Nabin Bhujel

2064.05.22 - 2065.07.26

Mr. Rajesh Chaudhary

2062.04.31 - 2063.12.09

Mr. Bimal Ghimire

2060.03.12 - 2062.04.31

Mr. Yug Ratna Tamrakar

2057.04.20 - 2060.03.12

Mr. Hessey Phintso